Ваш успіх - наше покликання

м. Київ

вул. Верховинна, 36-А

офіс 207

Пн-Пт: 9:00-18:00

+38 044 339 94 88

Оцінка посад/Грейдинг

ОЦІНКА ПОСАД (ГРЕЙДИНГ) вже давно відома серед великих (як із іноземним, так і вітчизняним капіталом) компаній України. І це тому, що оцінка посад – це не тільки спосіб виміру відносної ваги посади в організації, але і метод, що дозволяє глибокого проаналізувати саму організацію і чітко сформувати рішення, що дозволить істотно покращити її функціонування і підвищити ефективність.

Одні компанії використовують вже розроблені СИСТЕМИ ГРЕЙДІВ, інші – адаптують існуючі під свою бізнес-модель та стратегію розвитку.

ГрейдингОЦІНКА ПОСАД дозволяє вирішити наступні задачі:

аналіз організаційної структури компанії і системи управління;

аналіз будь-якої посади в компанії, її внесок в спільний успіх компанії, проведення аудиту вимог, що пред’являються до функціональних обов’язків;

визначення направлення для оптимізації;

формування ефективної організаційної структури;

виявлення ключових ролей і визначення набору компетенцій, критичних для успішної реалізації цих ролей.

На основі отриманих результатів ОЦІНКИ ПОСАД (це може бути як єдина система грейдів і бендів, так і комбінована система грейдів/бендів в одній організації) формується прозора і зрозуміла для працівників і проста в адмініструванні:

1) компенсаційна політика компанії, в т.ч.:

система матеріальної винагороди – структура посадових тарифів і окладів, премій і бонусів, доплат і надбавок з врахуванням ситуації на локальному ринку праці і в галузі;
система нематеріальної винагороди – система пільг.

2) система планування кар’єри.

Процес оцінки посад займає немало часу, потребує спеціальної підготовки і досвіду, уваги, об’єктивності та неупередженості для виключення впливу на результат оцінки, так званого «людського фактору» (не таємниця, що від рівня грейда залежить і рівень посадового окладу). Так як бізнес змінюється, система грейдів потребує постійної підтримки та актуалізації.

Експерти компанії «Група Фінансових Рішень» допоможуть Вашим HR-спеціалістам запровадити проект грейдингу чи здійснити аудит існуючої системи, розробити ефективну систему оплати праці. Передаючи дані проекти на аутсорсинг, Ви зможете зосередитися на розробці і впровадженні стратегічних ініціатив, роботі з внутрішніми клієнтами, автоматизації і впровадженні кращих практик.

Компанія «Група Фінансових Рішень» здійснює оцінку посад за методологією Едварда Хея, побудованої на бально-факторному методі та матрично-математичних моделях, і пропонує наступний спектр послуг:

Аудит діючої в компанії системи грейдів:

аналіз існуючої організаційної структури компанії;
аудит і актуалізація опису посад;
підготовка до оцінки посад (заповнення спеціальних форм, інтерв’ювання, бесіда, визначення вимог до посад, оціночний комітет);
розподіл посад за значимістю для компанії, уточнення факторів;
внесення пропозицій по зміні концепції системи грейдів;
переоцінка кожної посади та присвоєння грейда;
аналіз існуючої системи оплати праці в компанії;
підготовка рекомендацій зі зміни системи окладів з врахуванням переоцінки посад;
▪впровадження змін в систему грейдів та аналіз результатів;

Впровадження грейдингу «з нуля»:

аналіз існуючої організаційної структури компанії;
розробка концепції впровадження системи грейдів;
підготовка до оцінки посад (заповнення спеціальних форм, інтерв’ювання, бесіда, визначення вимог до посад, оціночний комітет);
розподіл посад за значимістю для компанії, уточнення факторів;
оцінка кожної посади і присвоєння грейду;
аналіз існуючої системи оплати праці в компанії;
підготовка рекомендацій зі зміни системи окладів з врахуванням оцінки посад;
впровадження системи грейдів та аналіз результатів.

«Точкова» переоцінка посад – переоцінка в зв’язку зі змінами в організаційній структурі та/чи функціональних обов’язках посади. «Точкова» оцінка здійснюється при умові впровадження проекту по оцінці/переоцінці всіх посад експертами компанії «Група Фінансових Рішень».

  Контакти

  • ТОВ «Група Фінансових Рішень»
  • вул. Верховинна,  36-A, оф. 207
  • Київ, Україна, 03115
  • +38 044 339 94 88
  • info@fsg.ua